top of page
Knihovna.png

Knihovna materiálů ke studiu

Využijte naše publikace, studijní materiály, didaktické prostředky, překlady zahraničních příruček a další odborné tipy ke studiu a inspiraci pro sebe i pro využití ve škole!

KDYŽ CHCI VĚDĚT VÍCE...

Na této stránce najdete přehled našich publikací a studijních materiálu k tématům duševní hygieny, wellbeingu, duševního zdraví a komunikace o náročných tématech, materiály k tématu bezpečí, odolnosti, sebepoznání a kreativity. Naše novinky najdete vždy v horní části našeho přehledu!

vizualizace.jpg

Když chceme být svým žákům a žákyním oporou, naše vlastní vzdělávání nikdy nekončí... 

Připravujeme pro vás!

Early Adolescent Skills for Emotions

 

Připravujeme pro vás českou adaptaci souboru materiálů Světové zdravotnické organizace k tématu zvládání emocí.

Již brzy!

Sociální bezpečí titulní strana.jpg

Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky | Tereza Smužová, Univerzita Karlova

Sociální bezpečí lze definovat jako ideální stav prostředí, ve kterém je chování a jednání všech přítomných přirozeně vedeno principy kolegiality, integrity, rovnosti, respektu, otevřenosti a pozornosti k ostatním a kde jakákoliv forma nežádoucího chování, zastrašování, agrese, šikany nebo diskriminace je považována za nepřijatelnou, a to bez ohledu na to, zda se jedná o studentky a studenty nebo zaměstnankyně a zaměstnance. Sociální bezpečí je tedy založené na mezilidských vztazích, v sociálně bezpečném prostředí se lidé necítí ohroženi chováním druhých a jsou si jisti, že mohou svobodně vyjádřit svůj názor, aniž by byli uráženi, ponižováni, zastrašováni či umlčováni. Charakteristikami sociálně bezpečného prostoru je neustálé věnování pozornosti otázce, jaké chování je a není žádoucí a reflexe mocenské nerovnováhy. Více informací o sociálním bezpečí a doporučení pro vysoké školy najdete v dokumentu Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky, který si můžete stáhnout zde a nebo — spolu s dalším zajímavým obsahem — na webové adrese Férová univerzita v rámci webových stránek Univerzity Palackého v Olomouci. Autorka publikace: Tereza Smužová, kancelář rektorky, Univerzita Karlova

Již brzy doplníme další tituly!

bottom of page