top of page
Karta_18_S.jpg

Pečuji o sebe... a své žáky

Duševní hygiena, wellbeing, bezpečí, kreativita a sebepoznání — metodická podpora školám pro zdraví a bezpečí mladých lidí

Vítejte!

Vítejte na stránkách věnovaných duševní hygieně, wellbeingu, kreativitě a sebepoznání. Tato webová platforma je primárně určena učitelkám, učitelům a dalším pomáhajícím profesím, mohou ji ale využít také sami žáci a studující nebo jejich rodiče a další zájemci. Stránky s láskou a nadšením připravuje odborný tým Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Jsem žák nebo žákyně základní školy, gymnázia nebo střední školy

Jsem student nebo studentka vysoké školy, připravuji se na profesi

Jsem rodič nebo jiná pečující osoba

Ucelená metodická doporučení na práci s tématem duševní hygieny a wellbeingu ve škole

Na našich stránkách najdete celou řadu materiálů k tématu wellbeingu, duševní hygieny a duševního zdraví. Zaměřujeme se na vytváření metodik pro využití ve škole, ale i v osobním životě. Díky laskavé podpoře Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a jejího Centra inovací ve vzdělávání jsou pro vás materiály zdarma ke stažení.

vizualizace.jpg
Karta_20_S.jpg

RADY PSYCHOLOGŮ A TERAPEUTŮ, JEŽ JE MOŽNÉ PŘENÉST DO OBLASTI PREVENCE

Tipy pro práci se školní třídou

Karta_17_M.jpg

V čem jsou naše metodiky a postupy jedinečné?

Využívají techniky ověřené v expresivních terapiích, artefiletice a praxi psychoterapeutů i pedagogů.

INFO

Umělecká tvorba je jedinečným způsobem sebevyjádření a cestou k odžívání emocí a životnímu uspokojení.

Karty s motivy duševního zdraví — otevírají důležitá témata

Zatímco pocitové karty pracují s barevnými skvrnami a náznaky tvarů, tematické karty obsahují různé motivy týkající se základních témat duševního zdraví a wellbeingu. Ilustrace mladé výtvarnice Kateřiny Janků poskytují dost prostoru pro vlastní fantazii a asociace. Možná, že pokaždé vám ten stejný obrázek napoví něco jiného. A to je dobře! Zamyslete se nad tím, kdy se cítíte dobře a svobodně, jak se vám daří komunikovat s ostatními, jaký je váš spánek a jak relaxujete. Pojmenujte, kdy jste se cítili nanic a z čeho máte obavy. Co vás zranilo a co by vám pomohlo cítit se zdravý a silný? Nejen tato témata můžete v kartách objevit.

Jednoduchá dechová cvičení — když se snažíme zvládnout náročné emoce

Dech — přirozená věc, bez níž by náš život nebyl možný. Přesto mu většinou nevěnujeme pozornost, nevšímáme si toho, jak dýcháme. Během klidu je naše dechová frekvence přibližně 16 dechů za min. Během stresu nebo zátěže se dýchání zrychluje až na maximální hodnoty 40 dechů za minutu. Naše karty s jednoduchými dechovými cvičeními vás naučí zaměřit svou vědomou pozornost na dech a využít jej ke zvládání stresu či úzkosti. Dechová cvičení a vůbec práce s dechem jsou klíčovou součástí všech relaxačních praktik.

Prožitkové workshopy

Techniky expresivních oborů

Formativní zkušenost

Hledání životní rovnováhy a stability skrze tvorbu

Mezilidské sdílení

Animované vizualizace dechu — pro dechová cvičení a relaxace

Správné dýchání je klíčem k tomu, abychom se cítili dobře. Dechová cvičení a vůbec práce s dechem jsou proto důležitou součástí všech relaxačních nebo meditačních praktik. K tomu, abychom správně dýchali a soustředili se na pravidelný, rytmický nádech a výdech, nám mohou pomoci animované vizualizace. Připravili jsme jich rovnou celý soubor, abyste si mohli vybrat takové vyobrazení, jež vám pomůže dýchat, relaxovat a cítit se dobře.

Navštivte knihovnu našich publikací a obohaťte své znalosti o problematice duševního zdraví a podpory mládeže!

Postupně pro vás budujeme bohatou knihovnu metodických a odborných publikací ke všem tématům našeho webového portálu. Knihovna nabízí jednak naše autorské didaktické prostředky v podobě pracovních listů a karet nebo studijních materiálů a jednak překladové práce. Navázali jsme spolupráci s významnými světovými organizacemi a postupně připravujeme překlady a adaptace metodik, jež se úspěšně využívají v zahraničí. Můžete se těšit na příručky autorských týmů Světové zdravotnické organizace, Mezinárodního červeného kříže nebo RAINN, americké neziskové organizace věnující se prevenci sexuálního násilí a podpoře obětí sexuálního napadení, či Amerického institutu pro prevenci sebevražd. Publikace nabízíme zdarma ke stažení. Knihovnu pravidelně doplňujeme.

Karta_11_S.jpg

DUŠEVNÍ HYGIENA

Jak pečovat o své duševní zdraví, zásady duševní hygieny, pěstování odolnosti a wellbeingu, tipy a cvičení

SEBEPOZNÁNÍ

Jak se vyznat sám v sobě, jak pečovat o svůj vnitřní svět a růst; tipy a cvičení na sebepoznání

SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

Jak pečovat o vztahy, pěstovat přátelství a komunikovat, aby mi ostatní rozuměli

WELLBEING

Jak pečovat o wellbeing, jak dojít k životnímu naplnění, pocitu smysluplného života a životní spokojenosti
 

NÁROČNÉ ROZHOVORY

Jak oslovit někoho, kdo potřebuje pomoc, jak vést náročný rozhovor, varovné příznaky, podpora

BEZPEČÍ

Zásady bezpečnosti, prevence sexuálního násilí, informace a rady, jak zajistit bezpečné prostředí

SEBEVRAŽEDNÉ CHOVÁNÍ

Jak rozpoznat varovné signály a jak reagovat, tipy na zdroje k tématu a odbornou pomoc

EMOCE

Jak pečovat o své emoční zdraví, jak zvládat náročné emoční stavy, tipy a cvičení

CVIČENÍ

Využijte naše jednoduchá cvičení, stáhněte si karty a pečujte o své duševní zdraví

KREATIVITA

Jak pečovat o svou kreativitu, otevřenou mysl a hravost. 

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOC

Jak pečovat o své duševní zdraví, kde najít informace a pomoc při psychických problémech

Pocitové karty — naučte se vnímat své emoce a vizualizovat je

Karty ve svém celku tvoří bohatou barevnou škálu a pomohou vám zvědomit vaše momentální emoce — včetně těch, jež jsou slovy obtížně uchopitelné. Jak pocitové karty využít? Zaměřte se na své momentální emoce, vnitřní stav, náladu — a následně vyberte kartu, která tuto emoci nejlépe vyjadřuje. Během dne (nebo během programu, když karty využijete jako učitelé pro své žáky) se ke kartám můžete vracet, brát si další, vytvářet barevnou krajinu svých emocí a využít psychologického působení barev a principu obrazové metafory a projekce.

Hrajeme si, tvoříme a rozvíjíme svoji kreativitu

Důležitým prvkem našich metodických doporučení a materiálů je práce s kreativitou a tvůrčími činnostmi. Jsme přesvědčeni o tom, že umělecké vyjádření a vůbec doslova každá tvůrčí činnost má blahodárné účinky nejen na duševní zdraví, ale také na růst osobnosti, životní naplnění a hloubku prožívání a životní reflexe. Díky tvorbě se můžeme odreagovat, bezpečně odžívat emoce včetně těch náročných a můžeme vyjádřit svou osobnost, hloubku své duše, dokonce i to, co neumíme pojmenovat slovy. Výtvarné či jiné expresivní činnosti jsou ale také prostředkem pro hru, experiment a radostné, uspokojivé objevování. Je osvobozující jen tak si hrát, čmárat, dělat barevné pokusy, pozorovat svět a zachycovat jej do čar a barevných skvrn. Pravidelné kreslení, malování, fotografování nebo modelování nám pomůže cítit se naplno člověkem a žít smysluplný, uspokojivý život. Proto náš web nabízí nepřeberné množství podnětů. Třeba Povídavý skicák a oblázky výtvarnice Terezie Tomkové!

Chtěli byste tvořit a nevíte jak? Inspirujte se moderními umělci!

Umění je jedinečnou inspirací našich aktivit a metodických doporučení. Inspiraci získanou z tvorby umělců a umělkyň můžeme využít pro vlastní obohacení a prožitek, tak také při práci s žáky a žákyněmi. Zvláště tvorba moderních umělců a umělkyň v sobě skrývá řadu hravých postupů, otevřenou mysl a chuť vytvořit něco originálního, co mění zažité stereotypy. Pokud je pro vás umění moderny nebo současnosti prozatím neznámou, můžete využít aktivity a pracovní listy studentky učitelství výtvarné výchovy Michaely Doubravové. Jako inspirační zdroj si vybrala sbírku proslulé Medy Mládkové. Inspirujte se jejími oblíbenci a buďte kreativní jako oni!

Jak eliminovat stres a jak se naučit pracovat s náročnými emocemi, jak získat ztracený klid

bottom of page